top of page

Onze jongerenafdeling

Sinds kort heeft GBS onder leiding van Dewi Mast een eigen jongerenafdeling. Wil je daar meer over weten?

Neem dan contact op met onze Dewi: 

T. 06-14119504 

E. dewilynn@live.nl

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

GBS vindt het belangrijk te weten wat er onder de jongeren in onze gemeente leeft. Daarom participeert ons jongste actieve lid, Dewi Mast, sinds december 2020 in het door Vrijwilligerspunt in samenwerking met de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland opgerichte Jongerenpanel. De doelgroep is jongeren tussen 14 en 30 jaar oud die in één van de drie SED-gemeenten wonen. Het doel is om deze jongeren meer te betrekken bij de maatschappij, en om als betrokken gemeenten meer te weten te komen over wat er zoal onder onze jongeren leeft. Daarom wordt de deelnemers van dit panel, dat tweemaal per maand bijeenkomt, gevraagd om actief mee te denken over tal van lokale vraagstukken die betrekking hebben op deze jongeren. Zo wordt er onder andere gesproken over; alcohol, drugs, sport, milieu, onderwijs, uitgaan, wonen en de kans op een zelfstandige huisvesting binnen de drie SED gemeenten.

bottom of page